Trang chủ

Trắc nghiệm tâm lý

Thang đánh giá trầm cảm PHQ-9

Trầm cảm là một rối loạn tâm thần thường gặp. Theo Tổ chức Y tế thế giới, trên toàn cầu ...
Xem Chi Tiết

Thang đánh giá lo âu GAD-7

Rối loạn lo âu là một nhóm các rối loạn tâm thần thường gặp, gây nhiều ảnh hưởng đến cuộc ...
Xem Chi Tiết

Thang đánh giá rối loạn triệu chứng cơ thể PHQ-15

Rối loạn triệu chứng cơ thể là một nhóm các bệnh lý tâm thần thường gặp, có thể làm suy ...
Xem Chi Tiết

Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI)

Trầm cảm là một rối loạn tâm thần thường gặp. Theo Tổ chức Y tế thế giới, trên toàn cầu ...
Xem Chi Tiết

Thang đánh giá lo âu Zung

Rối loạn lo âu là một nhóm các rối loạn tâm thần thường gặp, gây nhiều ảnh hưởng đến cuộc ...
Xem Chi Tiết
Loading...

Sức khỏe tâm thần cho mọi người

Sức khỏe tâm thần trong đại dịch COVID-19: Hỗ trợ người bị lạm dụng

HỖ TRỢ NGƯỜI BỊ LẠM DỤNG Bạo lực là vấn đề y tế công cộng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến ...
Xem Chi Tiết

Sức khỏe tâm thần trong đại dịch COVID-19: Chăm sóc bản thân

CHĂM SÓC BẢN THÂN Có thể bạn sẽ tăng stress trong đại dịch lần này. Lo sợ vây quanh và ...
Xem Chi Tiết

Sức khỏe tâm thần trong đại dịch COVID-19: Giảm bớt kì thị

GIẢM BỚT KÌ THỊ Kì thị là sự phân biệt đối xử chống lại một nhóm người, một địa phương, ...
Xem Chi Tiết

Sức khỏe tâm thần trong đại dịch COVID-19: Đau thương và mất mát

ĐAU THƯƠNG VÀ MẤT MÁT Trong đại dịch COVID-19, nhiều người trải qua nỗi đau thương. Đau thương là phản ...
Xem Chi Tiết

Sức khỏe tâm thần trong đại dịch COVID-19: Kiểm soát stress

KIỂM SOÁT STRESS Đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của chúng ta. Nhiều người đang ...
Xem Chi Tiết