Trắc nghiệm xác định rối loạn sử dụng rượu (AUDIT)

Trắc nghiệm xác định rối loạn sử dụng rượu (Alcohol Use Disorders Identification Test, AUDIT) được thiết kế như một công cụ đơn giản để giúp sàng lọc và đánh giá một cách nhanh chóng mức độ sử dụng rượu bia quá mức. Thang đo cũng giúp gợi ý khả năng mắc các bệnh nội khoa nếu tùy theo mức độ sử dụng rượu bia. Thang đo này hỗ trợ can thiệp giúp cho người sử dụng rượu bia có thể giảm hoặc ngừng việc sử dụng rượu bia, do đó tránh được các tác hại của bia rượu.

Thang AUDIT có 10 câu hỏi chuyên môn về lượng rượu bia sử dụng, khả năng lệ thuộc rượu bia và mức độ sử dụng gây hại cùng với các vấn đề cấp thiết khác liên quan đến hành vi sử dụng rượu bia. Thang đo AUDIT được phê chuẩn và giới thiệu bởi Tổ chức y tế thế giới (WHO).

Hãy tự thực hiện thang AUDIT TẠI ĐÂY nhé!