Chỉ số Mức độ Mất ngủ (Insomnia Severity Index, ISI)

Mất ngủ là một rối loạn thường gặp, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, thể chất và đến cuộc sống người bệnh. Việc phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả hơn rối loạn này.Chỉ số Mức độ Mất ngủ (Insomnia Severity Index, ISI) là bảng câu hỏi có 7 mục dành cho người bệnh tự đánh giá, được phát triển bởi Morin. ISI có thể được dùng để tầm soát và đánh giá mức độ mất ngủ.

Hãy tự thực hiện đánh giá ISI TẠI ĐÂY nhé!