Thang đánh giá trầm cảm thanh thiếu niên (RADS 10 – 20)

Giai đoạn thanh thiếu niên là một giai đoạn nhạy cảm và có nhiều sự thay đổi về mặt cơ thể lẫn tâm – sinh lý, là một trong số những giai đoạn dễ khởi phát trầm cảm. Biểu hiện trầm cảm ở thanh thiếu niên thường có một số điểm khác biệt so với người trưởng thành, nên cần thang đánh giá được thiết kế riêng để phù hợp cho đối tượng này.

Thang đánh giá trầm cảm thanh thiếu niên (Reynolds Adolescent Depression Scale, RADS 10 – 20) là thang tự đánh giá nhằm xác định tình trạng trầm cảm ở thanh thiếu niên do William M. Reynolds xây dựng năm 1986. Thang RADS đã được Việt hóa bởi các bác sỹ tại Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia và đưa vào sử dụng tại viện từ năm 1995.

RADS là thang tự đánh giá ngắn gọn gồm 30 đề mục để đánh giá mức độ hiện thời của các triệu chứng trầm cảm ở thanh thiếu niên. RADS được sử dụng ở cả trong trường học và các cơ sở lâm sàng, nó phù hợp cho thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 10 đến 20.

Hãy tự thực hiện thang RADS (10 – 20) TẠI ĐÂY nhé!