Thang đánh giá lo âu GAD-7

Rối loạn lo âu là một nhóm các rối loạn tâm thần thường gặp, gây nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống người bệnh. Phát hiện sớm giúp điều trị có hiệu quả hơn các rối loạn lo âu.

GAD-7 (General Anxiety Disorder-7) là thang đánh giá ngắn gọn với 7 câu hỏi, có giá trị trong tầm soát và theo dõi các rối loạn lo âu.

Hãy tự thực hiện thang đánh giá lo âu GAD-7 tại đây nhé!