Thông tin thuốc

Thuốc điều trị bệnh tâm thần

THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH TÂM THẦN Thuốc tâm thần tác động lên các chất hóa học trong não để điều ...
Xem Chi Tiết

Thuốc điều trị trầm cảm: Thông tin cho bệnh nhân

THUỐC ĐIỀU TRỊ TRẦM CẢM: THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN Thuốc điều trị trầm cảm có tác dụng gì? Thuốc ...
Xem Chi Tiết

Nefazodone và Trazodone – Phần 2

NEFAZODONE VÀ TRAZODONE - PHẦN 2 Dịch từ: Kaplan & Sadock's pocket handbook of psychiatric drug treatment 7th (2019) Người ...
Xem Chi Tiết

Nefazodone và Trazodone – Phần 1

NEFAZODONE VÀ TRAZODONE - PHẦN 1 Dịch từ: Kaplan & Sadock's pocket handbook of psychiatric drug treatment 7th (2019) Người ...
Xem Chi Tiết

Esketamine trong trầm cảm kháng trị

ESKETAMINE TRONG TRẦM CẢM KHÁNG TRỊ Trong các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên ngắn hạn, esketamine làm thuyên giảm ...
Xem Chi Tiết