Trầm cảm: Hãy thổ lộ

TRẦM CẢM: HÃY THỔ LỘ

Một video về trầm cảm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Thông điệp chính đó là: HÃY THỔ LỘ (LET’S TALK), đừng sợ bị kì thị hoặc đừng ngại ngùng vì bất cứ lý do nào khác. Nếu bạn nghĩ rằng mình bị trầm cảm:
– Hãy kể với người mà bạn tin tưởng;
– Tìm sự trợ giúp từ chuyên gia sức khỏe tâm thần.