Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI)

Trầm cảm là một rối loạn tâm thần thường gặp. Theo Tổ chức Y tế thế giới, trên toàn cầu có hơn 300 triệu người thuộc đủ các lứa tuổi mắc trầm cảm. Trầm cảm là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mất chức năng, và nhân tố chính góp phần vào gánh nặng bệnh tật toàn cầu. Tuy nhiên, hiện nay đã có những phương pháp điều trị hóa dược và tâm lý có hiệu quả đối với trầm cảm. Phát hiện bệnh và điều trị càng sớm, hiệu quả càng cao.

Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) được tạo ra bởi Aaron T.Beck. Đây là một thang tự đánh giá gồm 21 câu hỏi và là một trong những trắc nghiệm tâm lý được sử dụng rộng rãi nhất được sử dụng để đo mức độ nghiêm trọng của chứng rối loạn trầm cảm.

Hãy tự thực hiện thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) tại đây nhé!