Thang đánh giá rối loạn triệu chứng cơ thể PHQ-15

Rối loạn triệu chứng cơ thể là một nhóm các bệnh lý tâm thần thường gặp, có thể làm suy giảm chất lượng cuộc sống, công việc và hoạt động xã hội của người bệnh.

PHQ-15 (Patient Health Questionnaire-15) là một thang tự đánh giá gồm 15 câu hỏi về các triệu chứng cơ thể, là một phần trong bộ công cụ chẩn đoán PRIME-MD (The Primary Care Evaluation of Mental Disorders), được phát triển bởi Robert L. Spitzer, MD, Janet B.W. Williams, DSW, và Kurt Kroenke, MD cùng các cộng sự thuộc Đại học Columbia, Hoa Kỳ. PHQ-15 có giá trị trong tầm soát và đánh giá độ nặng rối loạn triệu chứng cơ thể

Hãy tự thực hiện thang đánh giá rối loạn triệu chứng cơ thể PHQ-15 tại đây nhé!