Trang chủ

Trắc nghiệm tâm lý

Thang đánh giá lo âu GAD-7

Rối loạn lo âu là một nhóm các rối loạn tâm thần thường gặp, gây nhiều ảnh hưởng đến cuộc ...
Xem Chi Tiết

Thang đánh giá trầm cảm PHQ-9

Trầm cảm là một rối loạn tâm thần thường gặp. Theo Tổ chức Y tế thế giới, trên toàn cầu ...
Xem Chi Tiết

Sức khỏe tâm thần cho mọi người

Lạm dụng rượu

LẠM DỤNG RƯỢU Lạm dụng rượu là gì? Lạm dụng rượu là vấn đề nghiêm trọng. Đó là cách uống ...
Xem Chi Tiết

Hỗ trợ người nghiện bằng cách nào

HỖ TRỢ NGƯỜI NGHIỆN BẰNG CÁCH NÀO Nghiện là tình trạng nghiêm trọng. Đây là bệnh lý ảnh hưởng lên ...
Xem Chi Tiết

Nghiện hành vi

NGHIỆN HÀNH VI Nghiện hành vi là gì? Hầu hết mọi người đều liên hệ nghiện với thuốc lá, các ...
Xem Chi Tiết

Đau mạn tính

ĐAU MẠN TÍNH Đau mạn tính là gì? Có 2 loại đau: cấp tính và mạn tính. Đau cấp tính ...
Xem Chi Tiết

Thuốc điều trị đau mạn tính

THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐAU MẠN TÍNH Đau mạn tính là kiểu đau kéo dài. Nó có thể kéo dài từ ...
Xem Chi Tiết

Chuyên đề tâm thần

Dành cho bác sĩ: Rối loạn stress sau sang chấn (Phần 1)

RỐI LOẠN STRESS SAU SANG CHẤN (PHẦN 1) Dịch từ Kaplan&Sadock' s Comprehensive Textbook of Psychiatry 10th Người dịch: BS ...
Xem Chi Tiết

Rối loạn chuyển di: Dành cho bác sĩ

RỐI LOẠN CHUYỂN DI Dịch từ: Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (Eds.). (2019). Kaplan and Sadock's pocket handbook ...
Xem Chi Tiết

Rối loạn lo âu bệnh lý: Dành cho bác sĩ

RỐI LOẠN LO ÂU BỆNH LÝ Dịch từ: Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (Eds.). (2019). Kaplan and Sadock's ...
Xem Chi Tiết

Rối loạn triệu chứng cơ thể: Dành cho bác sĩ

RỐI LOẠN TRIỆU CHỨNG CƠ THỂ Dịch từ: Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (Eds.). (2019). Kaplan and Sadock's ...
Xem Chi Tiết

12 bước tự cứu

12 BƯỚC TỰ CỨU Cuốn sách mỏng này mô tả một phương pháp gọi là “12 bước dành cho người ...
Xem Chi Tiết

Thông tin thuốc

Không tìm thấy bài viết nào.

Cập nhật tâm thần học

Không tìm thấy bài viết nào.