Trang chủ

Trắc nghiệm tâm lý

Thang đánh giá nhân cách Eysenck (EPI)

Thang đánh giá nhân cách Eysenck (EPI) đo lường 2 phương diện độc lập của nhân cách là Hướng ngoại ...
Xem Chi Tiết

Thang đánh giá Trầm cảm – Lo âu – Stress (DASS-42)

Trầm cảm, lo âu và stress là những rối loạn tâm thần thường gặp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ...
Xem Chi Tiết

Thang đánh giá trầm cảm sau sinh Edinburgh (EPDS)

Trầm cảm sau sinh là rối loạn trầm cảm nặng xảy ra sau khi sinh. Triệu chứng trầm cảm sẽ ...
Xem Chi Tiết

Thang đánh giá trầm cảm thanh thiếu niên (RADS 10 – 20)

Giai đoạn thanh thiếu niên là một giai đoạn nhạy cảm và có nhiều sự thay đổi về mặt cơ ...
Xem Chi Tiết

Thang đánh giá trầm cảm người cao tuổi (GDS)

Trầm cảm khá phổ biến ở người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên). Ở Mỹ, cứ khoảng 6 người ...
Xem Chi Tiết

Sức khỏe tâm thần cho mọi người

Duy trì sức khỏe cảm xúc

DUY TRÌ SỨC KHỎE CẢM XÚC Sức khỏe cảm xúc là phần quan trọng của sức khỏe nói chung. Người ...
Xem Chi Tiết

Lạm dụng rượu

LẠM DỤNG RƯỢU Lạm dụng rượu là gì? Lạm dụng rượu là vấn đề nghiêm trọng. Đó là cách uống ...
Xem Chi Tiết

Hỗ trợ người nghiện bằng cách nào

HỖ TRỢ NGƯỜI NGHIỆN BẰNG CÁCH NÀO Nghiện là tình trạng nghiêm trọng. Đây là bệnh lý ảnh hưởng lên ...
Xem Chi Tiết

Nghiện hành vi

NGHIỆN HÀNH VI Nghiện hành vi là gì? Hầu hết mọi người đều liên hệ nghiện với thuốc lá, các ...
Xem Chi Tiết

Đau mạn tính

ĐAU MẠN TÍNH Đau mạn tính là gì? Có 2 loại đau: cấp tính và mạn tính. Đau cấp tính ...
Xem Chi Tiết