Trang chủ

Trắc nghiệm tâm lý

Thang tự đánh giá hưng cảm Altman (ASRM)

Thang tự đánh giá hưng cảm Altman (Altman Self-Rating Mania, ASRM) bao gồm 5 cụm câu hỏi tự trả lời ...
Xem Chi Tiết

Thang Vanderbilt (tăng động giảm chú ý và rối loạn cảm xúc hành vi ở trẻ em) do cha mẹ đánh giá

Thang Vanderbilt là thang đo thường được các chuyên gia sử dụng trên lâm sàng để hỗ trợ chẩn đoán ...
Xem Chi Tiết

Thang Vanderbilt (tăng động giảm chú ý và rối loạn cảm xúc hành vi ở trẻ em) do giáo viên đánh giá

Thang Vanderbilt là thang đo thường được các chuyên gia sử dụng trên lâm sàng để hỗ trợ chẩn đoán ...
Xem Chi Tiết

Trắc nghiệm xác định rối loạn sử dụng rượu (AUDIT)

Trắc nghiệm xác định rối loạn sử dụng rượu (Alcohol Use Disorders Identification Test, AUDIT) được thiết kế như một ...
Xem Chi Tiết

Bảng kiểm tra tự kỷ dành cho trẻ mới biết đi (M-CHAT)

Bảng kiểm tra tự kỷ dành cho trẻ mới biết đi (Modified Checklist for Autism in Toddlers, M-CHAT) là một ...
Xem Chi Tiết

Sức khỏe tâm thần cho mọi người

Duy trì sức khỏe cảm xúc

DUY TRÌ SỨC KHỎE CẢM XÚC Sức khỏe cảm xúc là phần quan trọng của sức khỏe nói chung. Người ...
Xem Chi Tiết

Lạm dụng rượu

LẠM DỤNG RƯỢU Lạm dụng rượu là gì? Lạm dụng rượu là vấn đề nghiêm trọng. Đó là cách uống ...
Xem Chi Tiết

Hỗ trợ người nghiện bằng cách nào

HỖ TRỢ NGƯỜI NGHIỆN BẰNG CÁCH NÀO Nghiện là tình trạng nghiêm trọng. Đây là bệnh lý ảnh hưởng lên ...
Xem Chi Tiết

Nghiện hành vi

NGHIỆN HÀNH VI Nghiện hành vi là gì? Hầu hết mọi người đều liên hệ nghiện với thuốc lá, các ...
Xem Chi Tiết

Đau mạn tính

ĐAU MẠN TÍNH Đau mạn tính là gì? Có 2 loại đau: cấp tính và mạn tính. Đau cấp tính ...
Xem Chi Tiết