Thang đánh giá lo âu Zung

Rối loạn lo âu là một nhóm các rối loạn tâm thần thường gặp, gây nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống người bệnh. Phát hiện sớm giúp điều trị có hiệu quả hơn các rối loạn lo âu.

Thang tự đánh giá lo âu Zung (Zung Self-Rating Anxiety Scale, SAS) là một trắc nghiệm tâm lý thường được sử dụng để đánh giá mức độ lo âu, do William W. K. Zung, Giáo sư Tâm thần học thuộc Duke University thiết kế.

SAS là thang tự đánh giá, gồm 20 mục, đánh giá mức độ lo âu dựa trên 4 nhóm triệu chứng: nhận thức, thần kinh tự trị, vận động và hệ thần kinh trung ương.

Hãy tự thực hiện thang đánh giá lo âu Zung tại đây nhé!