Bảng câu hỏi kiểm tra tình trạng uống rượu (AUDIT)

Bạn hãy chọn câu trả lời đúng nhất với tình trạng của mình.

Lưu ý: 1 ly tương đương với 12 oz (khoảng 350 ml) bia, tương đương với 5 oz (khoảng 150 ml) rượu vang, tương đương với 1.5 oz (khoảng 45 ml) rượu mạnh. 

1.Bạn uống đồ uống có cồn thường xuyên như thế nào?
2.Trong một ngày bình thường, khi uống rượu, bạn uống bao nhiêu ly đồ uống có cồn?
3.Bạn uống ít nhất bốn ly trong một dịp thường xuyên như thế nào?
4.Trong năm vừa qua, bạn thấy mình không thể ngừng uống rượu một khi đã bắt đầu thường xuyên như thế nào?
5.Trong năm vừa qua, bạn không thực hiện được các nhiệm vụ bình thường của mình do uống rượu thường xuyên như thế nào?
6.Trong năm vừa qua, bạn cần một ly đầu tiên vào buổi sáng để khởi động ngày mới sau một buổi uống nhiều rượu bia thường xuyên như thế nào?
7.Trong năm vừa qua, bạn cảm thấy ân hận hoặc ăn năn sau khi uống rượu bia thường xuyên như thế nào?
8.Trong năm vừa qua, bạn không thể nhớ được chuyện gì xảy vào đêm hôm trước do uống rượu bia thường xuyên như thế nào?
9.Bạn hoặc ai khác có bị thương tích do bạn uống rượu bia không?
10.Họ hàng thân thích, bạn bè, bác sĩ, hoặc nhân viên chăm sóc sức khỏe khác có lo ngại về việc bạn uống rượu bia hoặc gợi ý bạn nên giảm bớt rượu bia không?
11.Giới tính của bạn là