Thẻ: rối loạn sử dụng rượu

Trắc nghiệm xác định rối loạn sử dụng rượu (AUDIT)

Trắc nghiệm xác định rối loạn sử dụng rượu (Alcohol Use Disorders Identification Test, AUDIT) được thiết kế như một công cụ đơn giản để giúp sàng lọc và đánh giá một cách nhanh chóng mức độ sử dụng rượu bia quá mức. Thang đo cũng giúp gợi ý khả năng mắc các bệnh nội […]