Dự phòng trầm cảm xung quanh thời kỳ thai sản

DỰ PHÒNG TRẦM CẢM XUNG QUANH THỜI KỲ THAI SẢN

Các rối loạn trầm cảm trong thai kỳ và giai đoạn sau sinh là tình trạng phổ biến. Đối với những phụ nữ có nguy cơ cao mắc trầm cảm xung quanh thời kỳ thai sản, như người có tiền sử trầm cảm trước đây, Cơ quan Y tế dự phòng Hoa Kỳ (US Preventive Services Task Force) gần đây đã khuyến cáo dự phòng bằng tâm lý trị liệu. Một phân tích gộp 14 thử nghiệm ngẫu nhiên trên hơn 1400 phụ nữ mang thai hoặc sau sinh có nguy cơ cao mắc trầm cảm xung quanh thời kỳ thai sản, nhóm nghiên cứu nhận thấy tâm lý trị liệu làm giảm sự khởi phát trầm cảm đơn cực chủ yếu (major) hoặc thứ yếu (minor) so với chăm sóc thông thường. Đối với phụ nữ có nguy cơ biểu hiện trầm cảm sau sinh, chúng tôi (UpToDate) đề nghị liệu pháp nhận thức hành vi (cognitive behavioral therapy) hoặc tâm lý trị liệu tương tác giữa các cá nhân (interpersonal psychotherapy); tuy nhiên, nếu không có điều kiện thực hiện tâm lý trị liệu, lựa chọn thay thế phù hợp là chờ đợi tích cực (watchful waiting) hoặc, đối với phụ nữ có nguy cơ tăng cao đáng kể (như những người có tiền sử trầm cảm trước đây), sử dụng thuốc chống trầm cảm trong 3 tháng cuối thai kỳ (ví dụ, hai đến bốn tuần trước khi sinh).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. UpToDate (https://www.uptodate.com/contents/whats-new-in-psychiatry)
  2. US Preventive Services Task Force, Curry SJ, Krist AH, et al. Interventions to Prevent Perinatal Depression: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA 2019; 321:580.
  3. O’Connor E, Senger CA, Henninger ML, et al. Interventions to Prevent Perinatal Depression: Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA 2019; 321:588.