Thẻ: tự đánh giá

Thang đánh giá lo âu Zung

Rối loạn lo âu là một nhóm các rối loạn tâm thần thường gặp, gây nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống người bệnh. Phát hiện sớm giúp điều trị có hiệu quả hơn các rối loạn lo âu. Thang tự đánh giá lo âu Zung (Zung Self-Rating Anxiety Scale, SAS) là một trắc nghiệm tâm […]