Thẻ: rối loạn triệu chứng cơ thể

Rối loạn lo âu bệnh lý: Dành cho bác sĩ

RỐI LOẠN LO ÂU BỆNH LÝ Dịch từ: Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (Eds.). (2019). Kaplan and Sadock’s pocket handbook of clinical psychiatry. Lippincott Williams & Wilkins. Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Rối loạn lo âu bệnh lý (illness anxiety disorder) là một chẩn đoán mới trong DSM-5, áp dụng cho những […]

Rối loạn triệu chứng cơ thể: Dành cho bác sĩ

RỐI LOẠN TRIỆU CHỨNG CƠ THỂ Dịch từ: Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (Eds.). (2019). Kaplan and Sadock’s pocket handbook of clinical psychiatry. Lippincott Williams & Wilkins. Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Rối loạn triệu chứng cơ thể, còn được gọi là rối loạn nghi bệnh (hypochondriasis), cần 6 tháng trở lên […]

Thang đánh giá rối loạn triệu chứng cơ thể PHQ-15

Rối loạn triệu chứng cơ thể là một nhóm các bệnh lý tâm thần thường gặp, có thể làm suy giảm chất lượng cuộc sống, công việc và hoạt động xã hội của người bệnh. PHQ-15 (Patient Health Questionnaire-15) là một thang tự đánh giá gồm 15 câu hỏi về các triệu chứng cơ thể, […]

Rối loạn triệu chứng cơ thể

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ RỐI LOẠN TRIỆU CHỨNG CƠ THỂ Nguồn: Hiệp hội Bác sĩ Gia đình Hoa Kỳ Rối loạn triệu chứng cơ thể và các rối loạn liên quan là gì? Rối loạn triệu chứng cơ thể và các rối loạn liên quan là tên gọi một nhóm các tình trạng […]