Thẻ: PHQ-15

Thang đánh giá rối loạn triệu chứng cơ thể PHQ-15

Rối loạn triệu chứng cơ thể là một nhóm các bệnh lý tâm thần thường gặp, có thể làm suy giảm chất lượng cuộc sống, công việc và hoạt động xã hội của người bệnh. PHQ-15 (Patient Health Questionnaire-15) là một thang tự đánh giá gồm 15 câu hỏi về các triệu chứng cơ thể, […]