Thẻ: mức độ mất ngủ

Chỉ số Mức độ Mất ngủ (Insomnia Severity Index, ISI)

Mất ngủ là một rối loạn thường gặp, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, thể chất và đến cuộc sống người bệnh. Việc phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả hơn rối loạn này. Chỉ số Mức độ Mất ngủ (Insomnia Severity Index, ISI) là bảng câu hỏi có 7 […]