Chỉ số Mức độ Mất ngủ (Insomnia Severity Index, ISI)

Với mỗi câu hỏi, hãy chọn câu trả lời mô tả đúng nhất vấn đề mất ngủ HIỆN TẠI (trong vòng 2 tuần gần đây) của bạn.

1.Khó đi vào giấc ngủ.
2.Khó duy trì giấc ngủ.
3.Thức giấc quá sớm.
4.Bạn HÀI LÒNG/KHÔNG HÀI LÒNG như thế nào đối với tình trạng giấc ngủ HIỆN TẠI của mình?
5.Bạn nghĩ vấn đề giấc ngủ ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng cuộc sống của mình?
6.Bạn LO LẮNG/PHIỀN MUỘN như thế nào về tình trạng giấc ngủ hiện tại của mình?
7.Bạn cho rằng vấn đề giấc ngủ của mình GÂY TRỞ NGẠI như thế nào đến hoạt động hằng ngày của bạn Ở HIỆN TẠI (ví dụ mệt mỏi trong ngày, tâm trạng, khả năng thực hiện công việc/hoạt động thường ngày, sự tập trung, trí nhớ, v.v)?