Thẻ: RADS

Thang đánh giá trầm cảm thanh thiếu niên (RADS 10 – 20)

Giai đoạn thanh thiếu niên là một giai đoạn nhạy cảm và có nhiều sự thay đổi về mặt cơ thể lẫn tâm – sinh lý, là một trong số những giai đoạn dễ khởi phát trầm cảm. Biểu hiện trầm cảm ở thanh thiếu niên thường có một số điểm khác biệt so với […]