Danh mục: Trắc nghiệm tâm lý

Chỉ số Hạnh phúc WHO-5

Chỉ số Hạnh phúc WHO-5 là bảng câu hỏi đánh giá tâm lý hạnh phúc chủ quan, được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu và lâm sàng.Từ khi công bố lần đầu năm 1998, WHO-5 đã được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ và được dùng  trong nhiều nghiên cứu khắp nơi trên thế […]

Bảng câu hỏi Đánh giá Mức độ trầm trọng về Tự sát – Đại học Columbia (Columbia Suicide Severity Rating Scale, C-SSRS) – Phiên bản Tầm soát

Bảng câu hỏi Đánh giá Mức độ trầm trọng về Tự sát – Đại học Columbia (Columbia Suicide Severity Rating Scale, C-SSRS) là bộ câu hỏi dùng trong đánh giá tự sát, được phát triển bởi nhiều trung tâm, trong đó có Đại học Columbia, được hỗ trợ bởi Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc […]

Chỉ số Mức độ Mất ngủ (Insomnia Severity Index, ISI)

Mất ngủ là một rối loạn thường gặp, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, thể chất và đến cuộc sống người bệnh. Việc phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả hơn rối loạn này. Chỉ số Mức độ Mất ngủ (Insomnia Severity Index, ISI) là bảng câu hỏi có 7 […]