Bảng câu hỏi Đánh giá Mức độ trầm trọng về Tự sát – Đại học Columbia (Columbia Suicide Severity Rating Scale, C-SSRS) – Phiên bản Tầm soát

Hãy trả lời các câu hỏi sau đây.

1.Trong 1 tháng vừa qua, bạn đã từng mong muốn được chết hoặc mong muốn có thể đi ngủ và không thức dậy nữa?
2.Trong 1 tháng vừa qua, bạn thật sự đã từng có ý nghĩ tự sát không?
3.Trong 1 tháng vừa qua, bạn đã từng bao giờ nghĩ làm thế nào bạn có thể thực hiện ý nghĩ tự sát này? Gồm việc xác định những ý nghĩ tự sát và đã từng có suy nghĩ đến ít nhất một phương cách trong suốt giai đoạn đánh giá. Điều này khác với một kế hoạch cụ thể có đề ra chi tiết thời gian, nơi chốn hoặc phương cách (ví dụ: ý nghĩ về phương cách tự sát nhưng không phải một kế hoạch cụ thể). Ví dụ, “Tôi đã nghĩ về việc uống thuốc quá liều nhưng tôi không bao giờ lên kế hoạch cụ thể là khi nào, ở đâu hoặc làm sao tôi có thể thực hiện việc đó…và tôi sẽ không bao giờ làm điều đó”.
4.Trong 1 tháng vừa qua, bạn đã từng có ý nghĩ tự sát và có một vài dự định hành động theo nó không? Bao gồm ý nghĩ chủ động tự sát để kết liễu cuộc đời và được báo cáo/ghi nhận là đã có một vài ý định hành động theo ý nghĩ đó, trái ngược với “Tôi có ý nghĩ nhưng tôi nhất định sẽ không làm gì theo ý nghĩ này”.
5.Trong 1 tháng vừa qua, bạn bắt đầu nghĩ đến hoặc đã nghĩ đến các chi tiết làm thế nào để tự sát chưa? Bạn có dự định thực hiện kế hoạch này không?
6.Bạn đã từng bao giờ làm bất cứ điều gì, đã bắt đầu làm bất cứ điều gì, hoặc đã chuẩn bị làm bất cứ điều gì để kết thúc mạng sống của bạn không? Ví dụ: Sưu tập thuốc, có được súng, cho đi những vật có giá trị, viết di chúc hoặc thư tuyệt mệnh, uống thuốc nhưng không nuốt được viên nào, cầm súng nhưng đổi ý hoặc bị giật khỏi tay, đi lên nóc nhà/mái nhà nhưng đã không nhảy, hoặc thực sự uống thuốc, cố gắng tự bắn mình, cắt cổ, cố treo cổ, v.v.
7.Nếu CÓ cho câu hỏi 6, Điều này có xảy ra trong vòng 3 tháng qua không?