Esketamine trong trầm cảm kháng trị

ESKETAMINE TRONG TRẦM CẢM KHÁNG TRỊ

Trong các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên ngắn hạn, esketamine làm thuyên giảm nhanh trầm cảm chủ yếu đơn cực kháng trị, bao gồm ý tưởng tự sát. Khoảng 25 đến 65% bệnh nhân có đáp ứng (giảm trên 50% triệu chứng ban đầu) với esketamine. Dựa trên những thử nghiệm này, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) gần đây đã chấp thuận esketamine cho trầm cảm kháng trị. Mặc dù chúng tôi (UpToDate) ưu tiên hơn đối với liệu pháp sốc điện (ECT) trong điều trị trầm cảm kháng trị nặng, esketamine là một lựa chọn thay thế có cơ sở. Do lo ngại về việc lạm dụng và sử dụng sai mục đích, cũng như dữ liệu về điều trị duy trì còn hạn chế, chúng tôi giới hạn việc sử dụng esketamine trong thời gian ngắn (ví dụ: từ 1 đến 4 tuần).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. UpToDate (https://www.uptodate.com/contents/whats-new-in-psychiatry)
  2. Daly EJ, Singh JB, Fedgchin M, et al. Efficacy and Safety of Intranasal Esketamine Adjunctive to Oral Antidepressant Therapy in Treatment-Resistant Depression: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry 2018; 75:139.
  3. Canuso CM, Singh JB, Fedgchin M, et al. Efficacy and Safety of Intranasal Esketamine for the Rapid Reduction of Symptoms of Depression and Suicidality in Patients at Imminent Risk for Suicide: Results of a Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study. Am J Psychiatry 2018; 175:620.
  4. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fdaapproves-new-nasal spray-medication-treatment-resistant-depression-available-only-certified (Accessed on May 13, 2019).