Thẻ: trầm cảm kháng trị

Esketamine trong trầm cảm kháng trị

ESKETAMINE TRONG TRẦM CẢM KHÁNG TRỊ Trong các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên ngắn hạn, esketamine làm thuyên giảm nhanh trầm cảm chủ yếu đơn cực kháng trị, bao gồm ý tưởng tự sát. Khoảng 25 đến 65% bệnh nhân có đáp ứng (giảm trên 50% triệu chứng ban đầu) với esketamine. Dựa trên […]