Trắc nghiệm tâm lý

Thang đánh giá rối loạn triệu chứng cơ thể PHQ-15

Rối loạn triệu chứng cơ thể là một nhóm các bệnh lý tâm thần thường gặp, có thể làm suy ...

Thang đánh giá trầm cảm PHQ-9

Trầm cảm là một rối loạn tâm thần thường gặp. Theo Tổ chức Y tế thế giới, trên toàn cầu ...

Thang đánh giá lo âu GAD-7

Rối loạn lo âu là một nhóm các rối loạn tâm thần thường gặp, gây nhiều ảnh hưởng đến cuộc ...

Thang đánh giá lòng tự trọng Rosenberg

Hãy tự thực hiện thang ROSENBERG TẠI ĐÂY nhé! ...

Thang đo khả năng tự phục hồi (CD-RISC-10)

Hãy tự thực hiện thang CD-RISC-10 TẠI ĐÂY nhé! ...
Loading...