Thẻ: sức khỏe cảm xúc

Phản ứng đau thương (Grief)

PHẢN ỨNG ĐAU THƯƠNG Đau thương (grief) là phản ứng tự nhiên khi bạn mất đi người nào đó hoặc điều gì quan trọng. Bạn sẽ có nhiều xúc cảm, như buồn hoặc cô đơn. Và bạn có thể trải nghiệm điều này bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, như mất người thân, kết thúc […]

Kiểm soát stress hằng ngày

KIỂM SOÁT STRESS HẰNG NGÀY Trong thế giới bận rộn ngày nay, cùng một lúc chúng ta bị kéo vào nhiều việc. Những trách nhiệm ở nhà và ở nơi làm việc, và đôi khi tất cả chúng trở nên quá nhiều. Cơ thể bắt đầu cho chúng ta biết rằng mình đang cảm thấy […]

Duy trì sức khỏe cảm xúc

DUY TRÌ SỨC KHỎE CẢM XÚC Sức khỏe cảm xúc là phần quan trọng của sức khỏe nói chung. Người có sức khỏe cảm xúc tốt kiểm soát được suy nghĩ, cảm nhận, và hành vi của mình. Họ có thể ứng phó với những khó khăn trong cuộc sống. Họ nhìn nhận vấn đề […]