Thẻ: PTSD

Dành cho bác sĩ: Rối loạn stress sau sang chấn (Phần 6)

RỐI LOẠN STRESS SAU SANG CHẤN (PHẦN 6) Dịch từ Kaplan&Sadock’ s Comprehensive Textbook of Psychiatry 10th Người dịch: BS. Võ Hùng Chí ĐIỀU TRỊ Điều trị tâm lý cho người lớn mắc PTSD mạn tính Một bài bình duyệt 70 nghiên cứu tâm lý trị liệu trên tổng số 4.761 người tham gia cho […]

Rối loạn stress sau sang chấn

RỐI LOẠN STRESS SAU SANG CHẤN Rối loạn stress sau sang chấn là gì? Rối loạn stress sau sang chấn (post-traumatic stress disorder, PTSD) là một vấn đề sức khỏe tâm thần. Nó ảnh hưởng đến cảm xúc và hoạt động hằng ngày của bạn. Người mắc chứng PTSD khó ứng phó và khó hồi […]

Dành cho bác sĩ: Rối loạn stress sau sang chấn (Phần 5)

RỐI LOẠN STRESS SAU SANG CHẤN (PHẦN 5) Dịch từ Kaplan&Sadock’ s Comprehensive Textbook of Psychiatry 10th Người dịch: BS. Võ Hùng Chí CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT Không thể chẩn đoán PTSD khi không có sự tiếp xúc với yếu tố stress gây sang chấn. Thật vậy, ký ức về sang chấn tạo ra và […]

Dành cho bác sĩ: Rối loạn stress sau sang chấn (Phần 4)

RỐI LOẠN STRESS SAU SANG CHẤN (PHẦN 4) Dịch từ Kaplan&Sadock’ s Comprehensive Textbook of Psychiatry 10th Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Đóng góp của gene vào nguy cơ tiến triển PTSD Đóng góp của gene vào PTSD có tính đa tác nhân, đặc hiệu tùy từng cá nhân cụ thể và chịu ảnh […]

Dành cho bác sĩ: Rối loạn stress sau sang chấn (Phần 3)

RỐI LOẠN STRESS SAU SANG CHẤN (PHẦN 3) Dịch từ Kaplan&Sadock’ s Comprehensive Textbook of Psychiatry 10th Người dịch: BS. Võ Hùng Chí CHẨN ĐOÁN VÀ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Như đã đề cập từ trước, chẩn đoán PTSD dựa trên việc xác định sự kiện gây sang chấn và sự hiện diện của các […]

Dành cho bác sĩ: Rối loạn stress sau sang chấn (Phần 2)

RỐI LOẠN STRESS SAU SANG CHẤN (PHẦN 2) Dịch từ Kaplan&Sadock’ s Comprehensive Textbook of Psychiatry 10th Người dịch: BS. Võ Hùng Chí LỊCH SỬ Các hội chứng liên quan đến sang chấn tương tự PTSD được mô tả và tranh cãi mạnh mẽ trong suốt thế kỉ 19 và 20. “Những kẻ lang thang” […]

Dành cho bác sĩ: Rối loạn stress sau sang chấn (Phần 1)

RỐI LOẠN STRESS SAU SANG CHẤN (PHẦN 1) Dịch từ Kaplan&Sadock’ s Comprehensive Textbook of Psychiatry 10th Người dịch: BS. Võ Hùng Chí DẪN NHẬP Rối loạn stress sau sang chấn (posttraumatic stress disorder, PTSD) được phân loại trong DSM-5 là một Rối loạn liên quan đến các Yếu tố gây Stress và Sang chấn. […]