Danh mục: Sức khỏe tâm thần cho mọi người

CÁC KỸ THUẬT TỰ THÂN TRỊ LIỆU NHẬN THỨC HÀNH VI (CBT)

Trị liệu nhận thức hành vi là một loại trị liệu thông qua trò chuyện (talking therapy) nhằm thay đổi cách chúng ta suy nghĩ (nhận thức) và hành động (hành vi) để ứng phó và giải quyết những vấn đề gặp phải trong cuộc sống.

Nó dựa trên ý tưởng rằng suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của chúng ta liên kết chặt chẽ và ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

NHỮNG KỸ THUẬT TỰ GIÚP MÌNH BẠN CÓ THỂ THỬ
Tái cấu trúc những suy nghĩ không hữu ích
Giải quyết nỗi lo
Giải quyết vấn đề
Vượt lên từ những thử thách trong cuộc sống
Đối mặt với nỗi sợ hãi
Xử lý danh sách việc cần làm của bạn
Luôn cập nhật mọi thứ

Sức khỏe tâm thần trong đại dịch COVID-19: Kiểm soát stress

KIỂM SOÁT STRESS Đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của chúng ta. Nhiều người đang phải đối mặt với những thách thức, đó có thể là stress, kiệt sức, và gây ra những cảm xúc dữ dội ở người lớn và trẻ em. Các chiến lược hành động y tế […]