Danh mục: Chuyên đề tâm thần

CÁC KỸ THUẬT TỰ THÂN TRỊ LIỆU NHẬN THỨC HÀNH VI (CBT)

Trị liệu nhận thức hành vi là một loại trị liệu thông qua trò chuyện (talking therapy) nhằm thay đổi cách chúng ta suy nghĩ (nhận thức) và hành động (hành vi) để ứng phó và giải quyết những vấn đề gặp phải trong cuộc sống.

Nó dựa trên ý tưởng rằng suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của chúng ta liên kết chặt chẽ và ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

NHỮNG KỸ THUẬT TỰ GIÚP MÌNH BẠN CÓ THỂ THỬ
Tái cấu trúc những suy nghĩ không hữu ích
Giải quyết nỗi lo
Giải quyết vấn đề
Vượt lên từ những thử thách trong cuộc sống
Đối mặt với nỗi sợ hãi
Xử lý danh sách việc cần làm của bạn
Luôn cập nhật mọi thứ

Dành cho bác sĩ: Rối loạn stress sau sang chấn (Phần 6)

RỐI LOẠN STRESS SAU SANG CHẤN (PHẦN 6) Dịch từ Kaplan&Sadock’ s Comprehensive Textbook of Psychiatry 10th Người dịch: BS. Võ Hùng Chí ĐIỀU TRỊ Điều trị tâm lý cho người lớn mắc PTSD mạn tính Một bài bình duyệt 70 nghiên cứu tâm lý trị liệu trên tổng số 4.761 người tham gia cho […]

Dành cho bác sĩ: Rối loạn stress sau sang chấn (Phần 5)

RỐI LOẠN STRESS SAU SANG CHẤN (PHẦN 5) Dịch từ Kaplan&Sadock’ s Comprehensive Textbook of Psychiatry 10th Người dịch: BS. Võ Hùng Chí CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT Không thể chẩn đoán PTSD khi không có sự tiếp xúc với yếu tố stress gây sang chấn. Thật vậy, ký ức về sang chấn tạo ra và […]

Dành cho bác sĩ: Rối loạn stress sau sang chấn (Phần 4)

RỐI LOẠN STRESS SAU SANG CHẤN (PHẦN 4) Dịch từ Kaplan&Sadock’ s Comprehensive Textbook of Psychiatry 10th Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Đóng góp của gene vào nguy cơ tiến triển PTSD Đóng góp của gene vào PTSD có tính đa tác nhân, đặc hiệu tùy từng cá nhân cụ thể và chịu ảnh […]

Dành cho bác sĩ: Rối loạn stress sau sang chấn (Phần 3)

RỐI LOẠN STRESS SAU SANG CHẤN (PHẦN 3) Dịch từ Kaplan&Sadock’ s Comprehensive Textbook of Psychiatry 10th Người dịch: BS. Võ Hùng Chí CHẨN ĐOÁN VÀ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Như đã đề cập từ trước, chẩn đoán PTSD dựa trên việc xác định sự kiện gây sang chấn và sự hiện diện của các […]

Dành cho bác sĩ: Rối loạn stress sau sang chấn (Phần 2)

RỐI LOẠN STRESS SAU SANG CHẤN (PHẦN 2) Dịch từ Kaplan&Sadock’ s Comprehensive Textbook of Psychiatry 10th Người dịch: BS. Võ Hùng Chí LỊCH SỬ Các hội chứng liên quan đến sang chấn tương tự PTSD được mô tả và tranh cãi mạnh mẽ trong suốt thế kỉ 19 và 20. “Những kẻ lang thang” […]

Dành cho bác sĩ: Rối loạn stress sau sang chấn (Phần 1)

RỐI LOẠN STRESS SAU SANG CHẤN (PHẦN 1) Dịch từ Kaplan&Sadock’ s Comprehensive Textbook of Psychiatry 10th Người dịch: BS. Võ Hùng Chí DẪN NHẬP Rối loạn stress sau sang chấn (posttraumatic stress disorder, PTSD) được phân loại trong DSM-5 là một Rối loạn liên quan đến các Yếu tố gây Stress và Sang chấn. […]

Rối loạn chuyển di: Dành cho bác sĩ

RỐI LOẠN CHUYỂN DI Dịch từ: Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (Eds.). (2019). Kaplan and Sadock’s pocket handbook of clinical psychiatry. Lippincott Williams & Wilkins. Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Rối loạn chuyển di (conversion disorder), còn được gọi là rối loạn triệu chứng thần kinh cơ năng (functional neurologic symptom disorder) […]

Rối loạn lo âu bệnh lý: Dành cho bác sĩ

RỐI LOẠN LO ÂU BỆNH LÝ Dịch từ: Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (Eds.). (2019). Kaplan and Sadock’s pocket handbook of clinical psychiatry. Lippincott Williams & Wilkins. Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Rối loạn lo âu bệnh lý (illness anxiety disorder) là một chẩn đoán mới trong DSM-5, áp dụng cho những […]

Rối loạn triệu chứng cơ thể: Dành cho bác sĩ

RỐI LOẠN TRIỆU CHỨNG CƠ THỂ Dịch từ: Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (Eds.). (2019). Kaplan and Sadock’s pocket handbook of clinical psychiatry. Lippincott Williams & Wilkins. Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Rối loạn triệu chứng cơ thể, còn được gọi là rối loạn nghi bệnh (hypochondriasis), cần 6 tháng trở lên […]