Thẻ: hưng cảm

Thang tự đánh giá hưng cảm Altman (ASRM)

Thang tự đánh giá hưng cảm Altman (Altman Self-Rating Mania, ASRM) bao gồm 5 cụm câu hỏi tự trả lời được sử dụng để đánh giá có hay không các triệu chứng và mức độ của các giai đoạn hưng cảm, hưng cảm nhẹ, thường được sử dụng trên những bệnh nhân rối loạn lưỡng […]

Thang đánh giá hưng cảm Altman (ASRM)

Đọc kỹ nhóm các câu phát biểu sau đây. Trong mỗi nhóm, hãy chọn câu phát biểu mô tả đúng nhất với cảm nhận của bạn trong tuần vừa qua. Lưu ý: Từ “thỉnh thoảng” được dùng ở đây có nghĩa là một hoặc hai lần; “thường xuyên” có nghĩa là vài ba lần hoặc […]