Thang đánh giá lòng tự trọng Rosenberg

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất với cảm nhận của bạn.
1.Nhìn chung, tôi hài lòng về bản thân mình.
2.Nhiều lúc, tôi thấy mình chả tốt tí nào.
3.Tôi cảm thấy mình có một số những phẩm chất tốt.
4.Tôi có thể làm tốt mọi việc như hầu hết những người khác làm.
5.Tôi cảm thấy tôi không có nhiều điều để tự hào.
6.nhiều lúc, tôi cảm thấy mình thật vô dụng.
7.Tôi cảm thấy mình cũng là một người có giá trị, ít nhất là trên mặt bằng chung.
8.Tôi ước gì mình tôn trọng bản thân nhiều hơn.
9.Nhìn chung, tôi có xu hướng cho rằng mình là một kẻ thất bại.
10.Tôi có thái độ tích cực về bản thân mình.