Thang đánh giá Lo âu, Trầm cảm, Stress (DASS-21)

Xin vui lòng đọc từng câu và chọn câu nào thích hợp với những gì đã xảy ra cho mình trong tuần lễ vừa qua. Không có câu trả lời nào đúng hay sai. Không nên mất quá nhiều giờ để lựa chọn.

1.Tôi nhận thấy khó mà nghỉ ngơi
2.Tôi thấy mình bị khô miệng
3.Tôi không thấy có một cảm giác lạc quan nào cả
4.Tôi bị khó thở (thở nhanh, khó thở mà không do làm việc mệt)
5.Tôi thấy khó mà bắt tay vào làm công việc
6.Tôi đã phản ứng cách quá lố khi có những sự việc xảy ra
7.Tay tôi bị run
8.Tôi thấy mình đã dùng quá nhiều năng lực vào việc lo lắng
9.Tôi lo mình đến những nơi mà tôi có thể bị hốt hoảng và tự làm mất mặt
10.Tôi thấy tương lai mình chả có gì để mong chờ cả
11.Tôi thấy bồn chồn
12.Tôi thấy khó mà thư giãn
13.Tôi thấy mình xuống tinh thần và buồn rầu
14.Tôi thấy thiếu kiên nhẫn với những điều cản trở việc tôi đang làm
15.Tôi thấy mình gần như bị hốt hoảng
16.Tôi không thấy hăng hái để làm bất cứ chuyện gì
17.Tôi thấy mình là người kém giá trị
18.Tôi thấy mình rất dễ nhạy cảm
19.Tôi thấy tim mình đập nhanh, đập hụt nhịp mà không do làm việc mệt
20.Tôi cảm thấy sợ vô cớ
21.Tôi cảm thấy cuộc sống mình không có ý nghĩa