Thẻ: trầm cảcamrBeck

Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI)

Trắc nghiệm tâm lý này gồm 21 đề mục được đánh số từ 1 đến 21, ở mỗi đề mục có ghi một số câu phát biểu. Trong mỗi đề mục hãy chọn ra một câu mô tả gần giống nhất tình trạng mà bạn cảm thấy trong 1 tuần trở lại đây, kể cả […]