Thẻ: thuốc chống trầm cảm

Thuốc điều trị trầm cảm: Thông tin cho bệnh nhân

THUỐC ĐIỀU TRỊ TRẦM CẢM: THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN Thuốc điều trị trầm cảm có tác dụng gì? Thuốc điều trị trầm cảm, còn gọi là “thuốc chống trầm cảm”, có thể: Giúp bạn khỏe hơn và làm tốt hơn những công việc hằng ngày; Làm giảm các triệu chứng trầm cảm; Làm giảm […]

Thuốc điều trị đau mạn tính

THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐAU MẠN TÍNH Đau mạn tính là kiểu đau kéo dài. Nó có thể kéo dài từ 3 tháng đến vài năm. Đau mạn tính có thể do một bệnh lý cụ thể. Nó thường gặp hơn ở người cao tuổi. Điều trị đau mạn tính thường gồm điều trị bằng thuốc […]

Nefazodone và Trazodone – Phần 2

NEFAZODONE VÀ TRAZODONE – PHẦN 2 Dịch từ: Kaplan & Sadock’s pocket handbook of psychiatric drug treatment 7th (2019) Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Xem Nefazodone và Trazodone – Phần 1 tại đây TRAZODONE TÁC ĐỘNG DƯỢC LÝ Trazodone được hấp thu dễ dàng tại dạ dày ruột và đạt nồng độ đỉnh trong […]

Nefazodone và Trazodone – Phần 1

NEFAZODONE VÀ TRAZODONE – PHẦN 1 Dịch từ: Kaplan & Sadock’s pocket handbook of psychiatric drug treatment 7th (2019) Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Có cơ chế tác động và cấu trúc liên quan với nhau, các thuốc nefazodone (Serzone) và trazodone (Desyrel, Oleptro) đã được chấp thuận trong điều trị trầm cảm. Những […]

Mirtazapine

MIRTAZAPINE Dịch từ: Kaplan & Sadock’s pocket handbook of psychiatric drug treatment 7th (2019) Người dịch: BS. Võ Hùng Chí GIỚI THIỆU Mirtazapine (Remeron) là một loại thuốc điều trị trầm cảm chủ yếu (major depression), làm tăng cả norepinephrine và serotonin mà không ảnh hưởng đáng kể lên sự tái hấp thu monoamine (như […]