Thẻ: điều trị PTSD

Dành cho bác sĩ: Rối loạn stress sau sang chấn (Phần 6)

RỐI LOẠN STRESS SAU SANG CHẤN (PHẦN 6) Dịch từ Kaplan&Sadock’ s Comprehensive Textbook of Psychiatry 10th Người dịch: BS. Võ Hùng Chí ĐIỀU TRỊ Điều trị tâm lý cho người lớn mắc PTSD mạn tính Một bài bình duyệt 70 nghiên cứu tâm lý trị liệu trên tổng số 4.761 người tham gia cho […]