Thẻ: điều trị nghiện rượu

Lạm dụng rượu

LẠM DỤNG RƯỢU Lạm dụng rượu là gì? Lạm dụng rượu là vấn đề nghiêm trọng. Đó là cách uống bia rượu quá nhiều hoặc rất thường xuyên. Nó làm trở ngại cuộc sống hằng ngày của bạn. Nếu uống quá nhiều bia rượu trong một lần hoặc uống rất thường xuyên trong suốt cả […]