Thẻ: ứng phó với stress

Duy trì sức khỏe cảm xúc

DUY TRÌ SỨC KHỎE CẢM XÚC Sức khỏe cảm xúc là phần quan trọng của sức khỏe nói chung. Người có sức khỏe cảm xúc tốt kiểm soát được suy nghĩ, cảm nhận, và hành vi của mình. Họ có thể ứng phó với những khó khăn trong cuộc sống. Họ nhìn nhận vấn đề […]