Thẻ: sức khỏe tâm thần trong COVID-19

Sau COVID-19 là đại dịch bệnh tâm thần?

SAU COVID-19 LÀ ĐẠI DỊCH BỆNH TÂM THẦN? Chúng ta đang ở trong tâm dịch, và có thể là đại dịch, lo âu và suy kiệt. Nỗi lo về bản thân, gia đình, tài chính, và công việc đang vây bủa khắp hàng triệu người. Có những người kể với tôi về dòng suy nghĩ […]