Thẻ: trị liệu bệnh mạn tính

Thang Đánh giá Chức năng trong Điều trị Bệnh mạn tính FACIT

Thang Đánh giá Chức năng trong Điều trị Bệnh mạn tính (FACIT) là tập hợp các bộ câu hỏi liên quan đến sức khỏe để đánh giá chất lượng cuộc sống, nhằm quản lý các bệnh mạn tính. Đây là thang được thiết kể để bệnh nhân có thể tự thực hiện. Hãy tự thực […]