Thẻ: trầm cảm tuổi già

Thang đánh giá trầm cảm người cao tuổi (GDS)

Trầm cảm khá phổ biến ở người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên). Ở Mỹ, cứ khoảng 6 người cao tuổi sẽ có 1 người bị ảnh hưởng bởi trầm cảm, tỷ lệ các triệu chứng trầm cảm có ý nghĩa lâm sàng đạt mốc 13% ở những người từ 80 tuổi trở lên. […]