Thẻ: rối loạn ám ảnh cưỡng bức

Rối loạn ám ảnh cưỡng bức

RỐI LOẠN ÁM ẢNH CƯỠNG BỨC Rối loạn ám ảnh cưỡng bức là gì? Rối loạn ám ảnh cưỡng bức (obessive-compulsive disorder, OCD) thuộc nhóm các rối loạn lo âu. Nó gây ra những suy nghĩ không mong muốn (ám ảnh) và những hành vi lặp lại (cưỡng bức). Tất cả chúng ta đều có […]