Thẻ: mirtazapine

Mirtazapine

MIRTAZAPINE Dịch từ: Kaplan & Sadock’s pocket handbook of psychiatric drug treatment 7th (2019) Người dịch: BS. Võ Hùng Chí GIỚI THIỆU Mirtazapine (Remeron) là một loại thuốc điều trị trầm cảm chủ yếu (major depression), làm tăng cả norepinephrine và serotonin mà không ảnh hưởng đáng kể lên sự tái hấp thu monoamine (như […]