Thẻ: kể bệnh tâm thần

Thảo luận với bác sĩ về sức khỏe tâm thần của bạn

THẢO LUẬN VỚI BÁC SĨ VỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA BẠN Có thể khó nói về bệnh tâm thần. Vẫn còn sự kì thị xung quanh vấn đề sức khỏe và bệnh lý tâm thần. Điều này ngăn cản người bệnh nhận sự hỗ trợ và giúp đỡ mà họ cần. Nhưng bệnh tâm […]