Thẻ: đau mạn tính

Đau mạn tính

ĐAU MẠN TÍNH Đau mạn tính là gì? Có 2 loại đau: cấp tính và mạn tính. Đau cấp tính cho bạn biết cơ thể mình đang bị tổn thương. Nó thường không kéo dài. Khi cơ thể bạn khỏi bệnh, đau cấp tính sẽ biến mất. Đau mạn tính kéo dài hơn nhiều. Đau […]