Thẻ: dấu hiệu cảnh báo bệnh tâm thần

Những dấu hiệu cảnh báo bệnh tâm thần

NHỮNG DẤU HIỆU CẢNH BÁO BỆNH TÂM THẦN Bệnh tâm thần là vấn đề sức khỏe thường gặp. Nó bao gồm nhiều tình trạng, như trầm cảm, lo âu, và rối loạn lưỡng cực. Bệnh tâm thần ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của người bệnh. Thường thấy nhất, người bệnh […]