Thẻ: đánh giá hạnh phúc

Chỉ số Hạnh phúc WHO-5

Chỉ số Hạnh phúc WHO-5 là bảng câu hỏi đánh giá tâm lý hạnh phúc chủ quan, được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu và lâm sàng.Từ khi công bố lần đầu năm 1998, WHO-5 đã được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ và được dùng  trong nhiều nghiên cứu khắp nơi trên thế […]