Thẻ: 12 bước tự cứu

12 bước tự cứu

12 BƯỚC TỰ CỨU Cuốn sách mỏng này mô tả một phương pháp gọi là “12 bước dành cho người nghiện”. 12 bước này này chuẩn bị cho chúng ta “sự tỉnh thức tinh thần” hoặc “trải nghiệm tinh thần”. Điều đó làm thay đổi suy nghĩ, thái độ và quan điểm nhìn nhận của […]