Thang đánh giá Trầm cảm sau sinh Edinburgh (EPDS)

Vì bà đang mang thai hoặc vừa sinh con nên chúng tôi muốn biết bà cảm thấy thế nào. Hãy chọn câu trả lời phù hợp nhất với cảm giác của bà trong 7 ngày qua chứ không phải chỉ cảm giác của bà trong ngày hôm nay. Trong thí dụ dưới đây, “X” có nghĩa là “Tôi hầu như lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ trong suốt tuần qua.”
THÍ DỤ: Tôi cảm thấy vui vẻ
____ Vâng, lúc nào cũng vậy
__X_ Vâng, hầu như lúc nào cũng vậy
____ Không, không thường lắm
____ Không, không bao giờ
Xin trả lời các câu hỏi sau đây theo cách trên.
Trong 7 ngày qua:

1.Tôi có thể cười và thấy được khía cạnh khôi hài của sự việc
2.Tôi đã hân hoan đón nhận mọi việc
3.Tôi đã tự đổ lỗi cho mình khi chuyện xảy ra không như ý
4.Tôi đã lo âu hoặc lo ngại một cách vô lý
5.Tôi đã cảm thấy sợ hãi hoặc hốt hoảng một cách vô lý
6.Mọi việc đã trở nên quá sức chịu đựng của tôi
7.Tôi đã buồn bực đến mức bị khó ngủ
8.Tôi đã cảm thấy buồn hoặc khổ sở
9.Tôi đã buồn bực đến mức phải khóc
10.Tôi đã từng nghĩ đến chuyện tự làm hại bản thân