Thẻ: rối loạn stress sau sạng chấn

Dành cho bác sĩ: Rối loạn stress sau sang chấn (Phần 2)

RỐI LOẠN STRESS SAU SANG CHẤN (PHẦN 2) Dịch từ Kaplan&Sadock’ s Comprehensive Textbook of Psychiatry 10th Người dịch: BS. Võ Hùng Chí LỊCH SỬ Các hội chứng liên quan đến sang chấn tương tự PTSD được mô tả và tranh cãi mạnh mẽ trong suốt thế kỉ 19 và 20. “Những kẻ lang thang” […]